Tài khoản dùng thử viva88/ sv388

VIVA88

Tên đăng nhập: Alobong88 / Alobong88a / Alobong88b / Alobong88c / Alobong88d

Mật khẩu chung: Alobong88 (chữ cái “A” là viết HOA)

Link cược:
viva88.net
viva88.com
nhacai88.net

Hướng dẫn tải app viva88

Lưu ý: 

  – Để tránh những sai sót trong quá trình đăng nhập mật khẩu cho tài khoản dùng thử; khách hàng nên copy/ dán mật khẩu cho chính xác.

  – Khách hàng không đăng nhập được là do có nhiều khách hàng khác cũng đang dùng thử tài khoản đó. Vui lòng thử bằng tài khoản khác, nếu không thể đăng nhập được nữa, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhân viên hỗ trợ.

SV388

Tên đăng nhập: alo88000/ alo88001/ alo88002/ alo88003/ alo88004

Mật khẩu chung: Alosv388 (chữ cái “A” là viết HOA)

Link cược:
sv388.net
ssv388.com

Hướng dẫn tải app sv388

Lưu ý: 

  – Để tránh những sai sót trong quá trình đăng nhập mật khẩu cho tài khoản dùng thử; khách hàng nên copy mật khẩu cho chính xác.

  – Khách hàng không đăng nhập được là do có nhiều khách hàng khác cũng đang dùng thử tài khoản đó. Vui lòng thử bằng tài khoản khác; nếu không thể đăng nhập được nữa, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhân viên hỗ trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *